ອົງການອະນາໄມໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແຕ່ລະປີເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າເປັນພາລະທາງດ້ານເສດຖະກິດ ທີ່ໜັກໜ່ວງຂອງລາວຊຶ່ງກວມເອົາ 2% ຂອງ GDP  ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 3 ແສນຄົນເກີດເປັນພະຍາດ, 180 ພັນຄົນຕິດເຫຼົ້າ ແລະ 50% ຂອງອຸປະຕິເຫດຕາມທ້ອງຖະໜົນ ແມ່ນເກີດຈາກການດື່ມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ມີ 2.360 ກໍລະນີເສຍຊີວິດຍ້ອນອຸປະຕິເຫດທີ່ກ່ຽວພັນກັບການດື່ມເຄື່ອງດຶ່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ ແລະ ຈາກການລາຍງານຂອງອົງການອະນາໄມໂລກຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າອັດຕາການບໍລິໂພກເຫຼົ້າໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນສູງກວ່າປະເທດອື່ນໃນພູມີພາກ ແລະ ມີທ່າອຽງສູງຂື້ນຫາກບໍ່ມີການຄວບຄຸມຢ່າງຈິງຈັງ ແລະ ໃນຜ່ານມາເຖິງວ່າພັກ-ລັດຖະບານກໍຄືສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງຕໍ່ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນຂອງປະຊາຊົນ, ຜົນທາງລົບຕໍ່ສຸຂະພາບ, ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມຂອງຊາດ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງສັງຄົມ ແລະ ກໍໄດ້ຮີບຮ້ອນສ້າງແຜນການ ແລະ ຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ໂດຍລັດຖະບານໄດ້ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍປະທານປະເທດໄດ້ອອກດຳ ລັດປະກາດໃຊ້ໃນຕົ້ນປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະ ກໍເຫັນວ່າມີຜົນສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຈຳນວນໜຶ່ງ, ແຕ່ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ກໍຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໂຄສະນາສຶກສາອົມຮົມດ້ວຍຫຼາຍຮູບການ ເພື່ອປູກຈິດສຳນຶກໃນການສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ສັງຄົມ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ແມ່ຍິງຖືພາ, ເດັກນ້ອຍເຍົາວະຊົນ ແລະ ຊາວໜຸ່ມໃຫ້ເຫັນໄດ້ຜົນຮ້າຍຂອງເຄື່ອງດື່ມສິ່ງທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ, ແນ່ໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ.

 

ຂອບໃຈແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: laophatthananews

ຖ້າຍັງບໍ່ໄດ້ Like ເພຈ໌ເຟສບຸກ “devcrown.com ຄວາມຮູ້ທັນສະໄໝ“, ກະລຸນາ Like ໃຫ້ແນ່ເດີ້, ຊິບໍ່ໄດ້ພາດຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ທີ່ດີດີ.

 

Facebook Comment
SHARE